SCHENGEN VİZESİ

Schengen Vizesi

Schengen vizesi Avrupa Birliğinde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (“iç sınır’’ denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar işleme alınmıştır. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen vizesi gerekli belgeler…

Schengen’e üye ülkeler şunlardır:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları kapsamaktadırlar.

Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğer bir Schengen ülkesine serbestçe seyahat edebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta : ‘’Schengen vizesi hangi ülke için alındıysa ilk seyahat o ülkeye yapılmalıdır.’’  Örneğin; ‘’İtalya için alınan vize ile önce Almanya’ya gitmek mümkün değildir.’’ Ancak bir kere İtalya’ya gidildi ise sonraki seyahatlerde diğer Schengen ülkelerine seyahat etmek mümkündür.

Seyahatin süresi vize üzerinde bulunan kayıtlı süre ile sınırlıdır.

SCHENGEN VİZESİ NEDİR ?

Asağıda örnek olarak verilmis sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

•Akraba veya arkadas ziyareti
•Turist olarak
• İş için
• Bir konferansa katılmak üzere veya sadece transit geçiş için

Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir.
Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmiş olan vize diğerlerine seyahat için de
geçerlidir. (İstisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, ya da hamilinin pasaportu tüm
Schengen ülkelerinde geçerli değilse sadece belirli ülkelere giriş için geçerli olabilir).

TEK TİP SCHENGEN VİZEM İLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT EDEBİLİRİM?

AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA,
FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA,SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKİYE’DEN KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Türk vatandaşları ve Türkiye de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları.
 • Başvuru sahibinin başvurusunu Türkiye’den yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde yasal olarak Türkiye’de bulunan fakat Türkiye’de ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandaşları.

VİZE BAŞVURUMU İNCELEYİP BAŞVURUMA İLİŞKİN KARAR VERMEYE HANGİ ÜYE DEVLET YETKİLİDİR?

Tek tip bir vize başvurusunu inceleyerek başvuruya ilişkin karar vermeye aşağıdaki Üye Devletler yetkilidir;

(a) Seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan Üye Devlet,

(b) Ziyaret sırasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları seyahat süresi veya kalış sebebi
bakımından esas varış noktasını teşkil eden Üye Devlet,

(c) Seyahat süresi veya kalış sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden birden fazla
Üye Devlet olması halinde, bu Üye Devletlerden herhangi biri,

(d) Esas varış noktasının belirlenememesi halinde, başvuru sahibinin Üye Devletlerin
topraklarına girmek için dış hudutlarından geçeceği Üye Devlet

VİZE BAŞVURUMU İNCELEYEREK BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ OLMAYAN BİR ÜLKEYE BAŞVURU YAPARSAM NE OLUR?

Bir başvuru yapıldığında Üye Devlet bunu inceleyerek karar verme yetkisi olup olmadığını
değerlendirir. Üye Devlet bu konuda yetkili değilse derhal başvuru formunu ve başvuru sahibi
tarafından ibraz edilen tüm belgeleri vize ücreti ile birlikte iade ederek hangi Üye Devletin yetkili olduğunu belirtir.

Schengen vizesi için gerekli evraklar

ŞİRKET SAHİPLERİ İÇİN SCHENGEN VİZESİ

Şirket sahipleri için Turistik Schengen vizesi

 • Schengen vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.)
 • 2 adet biyometrik fotoğrafınız olmalıdır. ( 5 x 5 boyutunda arka beyaz fonda çekilmiş. )
 • Şirket antetli kağıdına kaşeli olan ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış, Gideceğiniz Schengen Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçeniz gerekmektedir.
 • Schengen vizesi almak için şirketinizin imza sirkülerinin fotokopisi bulunmalıdır.
 • Faaliyet belgesi ve Oda Sicil belgesi gerekmektedir.
 • Vergi Levhası Fotokopisi gerekmektedir.
 • Schengen vizesi almak için ticaret sicil gazetesi fotokopisi bulunmalıdır.
 • Son 3 aylık banka hesap dökümünüz bankadan kaşeli-imzalı olarak bulunmalı veya güncel tarihli hesap bakiyesi bulunan hesap cüzdanınız bulunmalıdır.
 • Varsa tapu fotokopileriniz ya da araç ruhsat fotokopileriniz olmalıdır.
 • Schengen vizesi almak için vukuatlı Nüfus kayıt örneğiniz gerekmektedir. Nüfus müdürlüğünden alınmış aslı ve yeni tarihli olmalıdır. ( Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları gösteren bir belge.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonları

ÇALIŞANLAR İÇİN SCHENGEN VİZESİ

Çalışanlar için Turistik Schengen vizesi

 • Schengen vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.)
 • Schengen vizesi almak için 2 adet biyometrik fotoğrafınız olmalıdır. (Arka fonu beyaz olan,5 x 5 boyutunda.)
 • Şirket antetli kağıdına kaşeli olan ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış, Gideceğiniz Schengen Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçeniz gerekmektedir.
 • Şirketinizin imza sirkülerinin fotokopisi bulunmalıdır.
 • Schengen vizesi almak için faaliyet belgesi ve Oda Sicil belgesi gerekmektedir.
 • Vergi Levhası Fotokopisi gerekmektedir.
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi bulunmalıdır.
 • Schengen vizesi almak için son 3 aylık banka hesap dökümünüz bankadan kaşeli-imzalı olarak bulunmalı veya güncel tarihli hesap bakiyesi bulunan hesap cüzdanınız bulunmalıdır.
 • Varsa tapu fotokopileriniz ya da araç ruhsat fotokopileriniz olmalıdır.
 • Schengen vizesi almak için vukuatlı Nüfus kayıt örneğiniz gerekmektedir. Nüfus müdürlüğünden alınmış aslı ve yeni tarihli olmalıdır. ( Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları gösteren bir belge.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonları
 • SGK işe giriş belgenizin bulunması gerekmektedir.
 • SGK hizmet dökümünüz olmalıdır.
 • Son 3 aylık maaş bordronuz gerekmektedir.

DEVLET MEMURLARI İÇİN SCHENGEN VİZESİ

Devlet memurları için Turistik Schengen vizesi

 • Schengen vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.)
 • 2 adet biyometrik fotoğrafınız olmalıdır. (Arka fonu beyaz olan,5 x 5 boyutunda.)
 • Gideceğiniz Schengen Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçeniz gerekmektedir.
 • Schengen vizesi almak için bağlı olduğunuz makamdan izin belgesi gerekmektedir.
 • Görev aldığınız resmi kurumun görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi gerekmektedir.
 • Schengen vizesi almak için son 3 aylık banka hesap dökümünüz bankadan kaşeli-imzalı olarak bulunmalı veya güncel tarihli hesap bakiyesi bulunan hesap cüzdanınız bulunmalıdır.
 • Varsa tapu fotokopileriniz ya da araç ruhsat fotokopileriniz olmalıdır.
 • Vukuatlı Nüfus kayıt örneğiniz gerekmektedir. Nüfus müdürlüğünden alınmış aslı ve yeni tarihli olmalıdır. ( Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları gösteren bir belge.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonları
 • Schengen vizesi almak için son 3 aylık maaş bordronuz gerekmektedir.

ESNAF VE SANATKâRLAR İÇİN ALMANYA VİZESİ

Esnaf ve Sanatkârlar için Turistik Schengen vizesi

 • Schengen vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.)
 • Schengen vizesi almak için 2 adet biyometrik fotoğrafınız olmalıdır. (Arka fonu beyaz olan,5 x 5 boyutunda.)
 • Şirket antetli kağıdına kaşeli olan ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış, başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçeniz gerekmektedir.
 • Schengen vizesi almak için firma sahibinin imza beyannamesi gerekmektedir.
 • Son döneme ait Vergi levhası fotokopisi gerekmektedir.
 • Schengen vizesi almak için var ise ticaret sicil gazetesi fotokopisi gerekmektedir.
 • Bağlı olduğu meslek odasından son 3 ay tarihli faaliyet belgesi gerekmektedir.
 • Son 3 aylık banka hesap dökümünüz bankadan kaşeli-imzalı olarak bulunmalı veya güncel tarihli hesap bakiyesi bulunan hesap cüzdanınız bulunmalıdır.
 • Varsa tapu fotokopileriniz ya da araç ruhsat fotokopileriniz olmalıdır.
 • Vukuatlı Nüfus kayıt örneğiniz gerekmektedir. Nüfus müdürlüğünden alınmış aslı ve yeni tarihli olmalıdır. ( Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları gösteren bir belge.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonları

SCHENGEN VİZE BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Schengen Vize başvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin başlangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, başvuru yapılamaz.
Ziyaretin planlandığı başlangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen
yapılan başvurular kabul edilebilir; ancak, başvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için
vize kararı, başvuru sahibinin seyahatine başlamayı planladığı tarihten sonraya kalabilir.
Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmiş olan zaman sınırlamalarına uymak ve
gereken tedbirleri almak, başvuru sahibinin kendi sorumluluğundadır.
En az altı ay geçerliliği olan çoklu giriş vizesi bulunan bir kisi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için başvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip başlatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakışan iki ayrı vize verilemez.
Bununla birlikte vize başvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye’de milli bayramlar
dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.. Tatil
dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaşlamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.