KÜBA VİZESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Küba Vizesi

Küba Vize İşlemleri

Küba seyahatinde bulunacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Küba’ya olan seyahatleri öncesi vize almaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Küba temsilciliği olan Küba Büyükelçiliği Ankara vize bölümüne veya Küba vize işlemleri üzerine çalışmalar yürüten temsilciliklere gelerek Küba vizesi başvurularında bulunabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilerin Küba seyahatleri öncesi Küba vize işlemlerine yenilenmiş bir pasaportla başlamış olmaları her zaman yarar sağlayacaktır. Eski pasaportlar ile Küba vize başvurularında bulunması halinde ise pasaportunuzun en az 2 boş sayfasının olması önemlidir.

Yeşil pasaport ve diplomatik pasaport sahibi kişilerin de Küba vizesi almaları gerekmektedir. Küba vize işlemlerinde kullanılacak pasaportların geçerlilik süresi bu ülkeye olan seyahat tarihinizden sonra en az 6 ay geçerli olmalıdır.

 

Küba Vizesi Nasıl Alınır?

Küba vizesi iki farklı şekilde alınabilmektedir.

  •  Küba Türkiye temsilciliklerine yapılan şahsi başvurularla Küba vizesini alabilirler
  •  Küba Türkiye temsilciliklerine şahsi başvuruda bulunamadan Küba vizesini alabilirler.

Şahsi Başvuruda Bulunarak Küba Vizesi Nasıl Alınır? 

Şahsi başvuruda bulunarak Küba vizesi, Küba Türkiye temsilciliği olan Küba Büyükelçiliği Ankara Konsolosluk bölümünden alınabilir. Küba vize uyum koşullarını eksiksiz olarak yerine getirme koşulu ile alabilir.

Şahsi Başvuruda Bulunmadan Küba vizesi nasıl alınır?

Şahsi başvuruda bulunmadan Küba vizesi, Küba vize işlemleri üzerine faaliyet göstermekte olan temsilcilikler aracılığı ile alınabilecektir. Bu şekilde başvru gerçekleştirecek olan kimseler söz konusu temsilciliklere gelerek vize başvurularında bulunabilirler.

Küba Büyükelçiliği Görev Bölgesi

Küba devletinin Türkiye’de bulunan ve Türkiye ile kurdukları ilişkinin en resmi temsilcisidir Küba Büyükelçiliği Ankara. Türkiye Küba Büyükelçiliği ülkesini, Türkiye’ de hükümetler düzeyinde temsil ederken aynı zamanda Küba Büyükelçiliği Ankara Gaziosmanpaşa, Türkiye’de bulunan Küba vatandaşlarının tüzel kişiliklerini, hak ve menfaatlerini iyileştirme üzerine faaliyetler de de bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devleti ile iyi niyet, dostluk ve ticari ilişkilerin gelişmesini yönünde girişimlerde bulunur.Türkiye Küba Büyükelçiliği bünyesinde bulunan Küba Konsolosluk vize bölümü ise Küba vizesi işlemlerinin organize edilip yürütülebileceği bir temsilciliktir. Türkiye Küba Büyükelçiliği Konsolosluk bölümünde Küba vize işlemleri, Küba vize başvuru formu, Küba vize ücretleri, Küba Turistik,ticari ve aile ziyareti vizeleri hakkında bilgi edinebilir işlemlerde bulunabilirsiniz.

Küba Ankara Büyükelçiliği Elçilik Çalışanları:

Alberto Gonzalez Casals Büyükelçi 19.09.2013
Vladimir Andres Gonzalez Quesada Başkatip 04.12.2002
Maite Rivero Torres İdari-Teknik Personel 02.09.2003

KÜBA’DA EĞİTİM SİSTEMİ

Küba Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşlarının eğitim hakkının gerçekleşmesine çok büyük önem vermektedir.Vatandaşların bu haktan yararlanmaları için kurumsal ve yapısal engellerin ortadan kaldırılması Küba’nın eğitim politikasının önemli önceliklerinden biridir.

Bu hedefe yönelik olarak alınan ilk devrimci önlemlercehaleti ortadan kaldırmak ve bugün artık gerçekleşmiş olan eğitimin her düzeyinde ücretsiz ve evrensel bir kamu hizmeti olmasının sağlanması olmuştur.

Temel İlkeler

Küba Devleti katılımcısistematik ve yeni kuşakların gelişimine dayalı bir ulusal eğitim sisteminin yapılandırılması ve işleyişinden sorumludur.Bu işlevleri halkın kendi örgütlerinin katılımını ve desteğini alarak yapar.

Küba ulusal eğitim sisteminin temel ilkeleri:

A) Eğitimin tarafsızlığı ilkesi
Herkesin görevi ve hakkı olan eğitim Küba’da başarıyla hayata geçirilmiştir.Yaşcinsiyetırkdin ve ikamet yeri ayrımı yapılmaksızın herkes bu haktan eşit bir şekilde yararlanır.
B) Öğrenim ve işin bütünselliği ilkesi
Küba eğitim sisteminin asıl ilkesi teoriyle pratiğiokulla hayatıeğitimle üretimi birbiriyle bağdaştırmaktır.

C) Farklı ilgi alanlarına duyarlılık ve eğitimin bütünselliği ilkesi
Küba eğitim sistemi;her bir öğrencininözelliklerineilgilerine ve yeteneklerine göre gereksinim duyduğu eğitimi sağlamaktadır.
D) Parasız eğitim
Eğitim her seviyede hiçbir ücret talep edilmeksizin sağlanmaktadır.Devlettüm öğrenciler için geniş bir burs sistemi oluşturmakta ve öğretimin evrenselleşmesi için çalışanlara da birçok öğrenim olanağı sağlanmaktadır.

Devrim Sonrası

* 1961 yılında milyonlarca insana okuma yazma öğretmek için 100 binden fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen ve bir yıl süren bir kampanyayla okuma yazma sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.
* Devrimin zafer kazanmasından önce mevcut olan okul sayısı 7.674’den 12.442’ye yükseltilmiştir.
* Eğitim her seviyede parasız hale getirilmiştir.
* Öğrencilerin onuncu sınıfa kadar eğitime devam etmeleri zorunlu hale getirilmiştir.
* Küba’da her 42 vatandaşa bir öğretmen düşmektedir.Bu da Küba eğitim sisteminin ulaştığı oldukça yüksek seviyeyi göstermektedir.
* 5 ile 14 yaş arası ilköğrenim oranı %100dür.
* Okulların çok büyük bir çoğunluğu 220 gün boyunca her gün 6-7 ders saati olmak
* Kendilerini geliştirebilmeleri ve topluma dahil olabilmeleri için özel eğitime gereksinim
* Ülkedeilk ve orta öğrenimden mezun olan herkesin eğitimlerine devam etmeleri
* Lise ve yüksek öğrenim mezunlarının istihdamı devlet güvencesine alınmıştır.

Rakamlarla Yüksek Öğrenim

* Ülke genelinde toplam 49 adet üniversite bulunmaktadır.
* 22.000 öğtetim elemanının yüzde 20’si doktorasını yapmıştır.
* 1959’dan bu yana 635.000 kişi üniversitelerden mezun olmuştur.
* 120 farklı ülkeden 16.000’den fazla yabancı öğrenci Küba’nın üniversitelerinden mezun olmuştur.
* 2004 yılı itibarıyla üniversitelerde öğrenim görmekte olan 125.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır.
* Tüm yüksek öğrenim sistemi dahilinde 8.626 yabancı öğrenci bulunmaktadır.
* 300’den fazla master programı vardır.
* 140’dan fazla doktora programı vardır.
* Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nca 35 Bilimsel Dergi yayınlanmaktadır.
* Yüksek Öğrenim Bakanlığı Üniversitelerine bağlı 73 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Küba’da Üniversite Eğitimi

Devlet, herhangi bir üniversite öncesi merkezden mezun olanlara (12 yıllık ortaöğretimi bitirenlere) ve branşlardan herhangi birine erişme hakkı elde edenlere yüksek politeknik enstitülerinde veya üniversitelerde eğitim alma hakkını garanti eder. Öğrencinin üniversiteye girişi, her uzmanlık dalına uygun bir giriş sınavı ile düzenlenir.

Ayrıca, yapılan merkezi sınav ve öğrencinin ortaöğretim başarısı da üniversiteye girişte etkilidir. Küba üniversitelerinde bölümlerin çoğu beş yıllık bir eğitim planı doğrultusunda oluşturulmuştur (tıp 6 yıl). Üniversiteler, Eğitim Bakanlığı’na değil, ayrı bir kurum olan Yüksek Öğretim Bakanlığı’na bağlıdır. Öğrenciler, Üniversite Öğrenci Federasyonu’nun da bağlıdır.

Ülke genelinde toplam 49 üniversite var. Ülkedeki bütün üniversitelerde güzel sanatlar akademisi bulunur. Eğitimin diğer seviyelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de kitap, diğer öğretim gereçleri, yemek, yurt, servis, tatil yerlerindeki yurtlar parasızdır ve ayrıca öğrenciye burs (maaş) verilir.

Bu süre içinde eğitimini tamamlayamayan mazeretli öğrencilere ve açık öğretim öğrencilerine dersler gün içerisinde verilir. Öğrenciler, mezuniyet sonrası seçtikleri fakültede tamamlayıcı çalışmalar yapabilirler.

Üniversite eğitimi gibi üniversite sonrası eğitim de ücretsizdir.

Ayrıca, Küba üniversiteleri Kübalı profesyonellerin ve yabancıların lisansüstü eğitimine açıktır. 300’den fazla yüksek lisans, 140’tan fazla doktora programı bulunmaktadır.

Tüm yüksek öğretim sistemi içindeki yabancı öğrenci sayısı yaklaşık olarak 8600, yoksul ülkelerden gelen öğrencilerin birçoğu parasız eğitim sistemine dâhil edilir.

Öğrenciler arasında en çok tercih edilen bölümler Pedagoji ve Tıp ve Sağlık Bilimleridir. Bu durum, eğitim ve kamu sağlığı gibi stratejik sektörlerde etkin ve verimli insan kaynağı oluşturmak isteyen Küba Devlet’in önceliğini destekler.

Üniversite öğrencileri içinde kadınların oranı, 1990–1991 öğretim yılında yüzde 57’den, 2000–2001 öğretim yılında yüzde 61’e yükseldi. Sürecin feminizasyonu, iş yaşamında kadın etkinliğini artırdı.

Ada genelindeki sektörlerde ve eğitim kurumlarında yöneticilerin yüzde 70’inden fazlası kadın.

Öğretim elemanlarının yüzde 90’nından fazlası tam zamanlı çalışır. Yüzde 40,2’si Tıp Bilimleri ve yüzde 24,1’i Pedagojik uzmanlık dallarında yer alır. 2002 yılında sayıları 22.000’e yükseldi. Öğretim elemanlarının yüzde 20’si doktora yapmıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Doğa Bilimleri ve Pedagojik dallarında, öğretim üyelerinin yüzde 50’sinden fazlası kadındır. Ülke genelinde 15 tane pedagoji enstitüsü bulunur. Üniversite öncesi eğitimini tamamlayanlar bu enstitülere sınavla girebilirler, süresi beş yıldır. Küba’da her 42 vatandaşa bir öğretmen düşer.

KÜBA ÜNİVERSİTELERİ

Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
Universidad Central de Las Villas
Universidad de Ciego de Avila
Universidad de Cienfuegos
Universidad de Granma
Universidad de Holguín
Havana Üniversitesi / Universidad de La Habana
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos
Universidad de Oriente – Santiago de Cuba
Universidad de Pinar del Río
Universidad Medica Carlos J. Finlay

KÜBA’DA TURİZM

Devrimler ve Devrimciler ülkesi Küba. Bir ülkenin baştan sona değişeceği ve yenileneceğini söyleyenler oldukça zorlu bir mücadelenin başlangıcını yaparlar.

Küba’da bu ülkelerden birisi. 1950’li yıllardan itibaren Batista yönetimine karşı çıkan Castro ve arkadaşlarının devrimi gerçekleştirdiği, tarih, kültür ve devrim ülkesidir Küba. Bu ülkenin her noktasını karış karış gezmek, iyiliksever Küba halkı ile iç içe olmak insana ayrı bir zevk verir.

Küba’nın başkenti Havana. Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı bu şehirde rahat etmek tamamen sizin elinizde. İstanbul’un trafiğinden sıkıldıysanız Havana’ya kaçabilirsiniz.

Trafik oldukça az, insanlar sürekli bisiklet ile ulaşımlarını sağlıyorlar. Ayrıca yapılaşma da tıpkı bizim Bodrum gibi tek veya iki katlı evlerden oluşuyor.

Bu da şirin bir görüntünün ortaya çıkmasına sebep oluyor. Havana’da gezilebilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Bu sebeple tek tek tavsiyeler de bulunmak yerine bir tatil ofisine uğramanızı tavsiye ediyoruz. Tam gün şehir turlarını burada 6 ila 15 dolar arasında gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca taksi ile de ulaşımı rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Burada petrol pahalı olmadığından ulaşım oldukça ucuz. Ayrıca taksi şoförlerinin de devlet memuru olması işinizi kolaylaştıran önemli bir gelişme. Tabii ki tüm bunlara rağmen Küba’ya gitmeden önce bisiklet ve motorsiklet kullanmayı öğrenmenizde fayda olacaktır. Zira siz de halkın çoğunun arasına karışacaksınız.

Dikkat edilmesi gereken bir başka ayrıntı ise yerel dili az da olsa kelimelerle öğrenip gitmeniz. Çünkü Küba’da ingilizce bilen sayısı oldukça az. Gezilecek yerler konusuna gelirsek Capitol binasını görmenizi tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra İndian Park, Devrim Müzesi. Havana’da görülmesi gereken eşsiz yerlerin başında bu ismi geçen yerler geliyor.

Küba’da Herşey Devletin

Küba’da esas olan halka ve devletçiliğe dayalı bir yönetim olduğundan herşey devlete ait. Taksiler, lokantalar, kafeler, oteller herşey devlet nezdinde çalışıyor.

Küba’da Konaklama

Havana’da çok sayıda otel bulmanız mümkün. Yıldız sayısına göre 40 ila 100 dolar arasında değişen fiyatlar ile otellerde konaklayabiliyorsunuz. Ayrıca ev tarzında hosteller de var. Bu hosteller, otellere nazaran daha ucuz ve imkanı çok. Kısacası Küba’da konaklama konusunda hiç bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.

Küba’da hoşunuza gidecek 3 şey var. Bunlar kahve, rom ve püro’dur. Mümkünse buradan geldiğiniz de üçünden de getirmeniz sevdiklerinizi sevindirir. Küba’yı her yönü ile tanımanız için size 3 haftalık zaman öneriyoruz. Zira bu 3 haftalık zaman içerisinde ülkenin genel kültürü, tarihi ve gezi alanlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca şunu belirtmeden geçmeyelim, her ne kadar Küba kominizm ile yönetilse de dünyanın en güvenli ülkelerinden birisidir.

KÜBA LİMANLARI:

Cienfuegos, Havana, Manzanillo, Mariel, Matanzas, Nuevitas, Santiago de Cuba

KÜBA HAVAALANLARI

• Abel Santamaria (SNU)
• Antonio Maceo International (SCU)
• Bayamo (BYM)
• Cayo Coco (CCC)
• Cayo Santa Maria Cayo Las Brujas (BWW)
• Cienfuegos Jaime Gonzalez (CFG)
• Guantanamo Nas (NBW)
• Gustavo Rizo (BCA)
• Havana (CU) 00 (UPB)
• Havana International (HAV)
• Holguin – Frank Pais (HOG)
• Ignacio Agramonte International (CMW)
• Manzanillo Sierra Maestra (MZO)
• Mariana Grajales (GAO)
• Orestes Acosta ( MOA)
• Rafael Perez (GER)
• Varadero (VRA)
• Vilo Acuna (CYO)

KÜBA OTELLERİ

Paradisus Rio de Oro Resort & Spa, Iberostar Grand Hotel Trinidad Iberostar Varadero, Melia Buenavista Iberostar Central Park, Melia Cayo Coco, Paradisus Varadero Resort & Spa Blau Varadero Küba, Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa Melia Las Americas, Iberostar Tainos, Playa Pesquero Otel, Melia Santiago de Cuba, Melia Habana

Küba vizesi için gerekli evraklar

Küba vizesi için gerekli evrak listesini tarafımıza göndermeniz yeterlidir.

KÜBA

Genel Özellikleri

  • BaşkentiHavana
  • Telefon Kodu+53
  • Kuruluş Tarihi
  • Nüfusu11,27 milyon (2013)
  • Milli MarşıLa Bayamesa
  • Para BirimiKüba pesosu
  • Küba Ankara BüyükelçiliğiPak Sokak, No: 1/28, Portakal Çiçeği Rezidansı, Çankaya / ANKARA
Küba Vizesi Hakkında Genel Bilgiler