ALMANYA VİZESİ

Almanya Vizesi

Almanya vizesi genel bilgiler

Vize işlemleri danışmanlık konularında uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. İdata yetkili acentesiyiz. A sınıfı seyahat acentesi güvencesiyle hizmetinizdeyiz.

Umumi pasaport (Bordo Pasaport) hamilleri Alman Schengen vize uygulamasına tabidir.

Almanya Schengen üyesidir.Bu nedenle prosedür gereği Türkiye Cumhuriyeti diplomatik pasaport, hizmet pasaportu veya hususi pasaport sahipleri için vize muafiyeti vardır. 6 ay içinde en fazla 90 gün kalmak şartıyla Almanya’ya yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

ALMANYA VİZE

Vize başvurularınızı, Almanya Konsolosluğu’nun ve idata tarafından yetkilendirildiği acenteler aracılığıyla yapabilirsiniz.

Almanya Konsolosluğu tarafından verilen vize C tipi olarak adlandırılmaktadır. ‘C’ tipi vizeler, seyahatin amacına göre, resmi, turistik, ticari, gelir getiren faaliyet, eğitim, tedavi, ziyaret, gönüllü faaliyet, araştırma, konferansa katılma, spor veya kültürel etkinliğe iştirak amacıyla verilen Schengen vizelerinin tümü olarak adlandırılır.

Almanya Turistik Vize Başvuru Evrakları nelerdir?

Almanya turistik vize başvurularında kullanılacak pasaportların son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 sayfa boşluğu bulunan, yırtılmamış, yanmamış, deforme olmamış olması gerekir.

Almanya Schengen Vize Başvuru Formu

Almanya Turistik Schengen vize başvuru acentemiz tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin Almanya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri içermektedir.

NOT: Almanya Turistik Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise acentemiz tarafından doldurulacak Almanya Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır. Bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır.

Almanya turistik vize başvuru işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5×4,5 cm ölçülerinde, Almanya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde ve pasaport resminde kullanılmamış olmalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Almanya Turistik Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneğidir. E-devlet üzerinden barkodlu çıktı veya nüfus müdürlüğü tarafından alınmış ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Almanya Turist Vizesi başvurularında bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. Almanya Turistik Vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL (tavsiyemiz her 7 gün için) bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca vize içinbaşvurusunda bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

Almanya Turistik Schengen Vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

Almanya Turistik Schengen Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Vize için/Almanya elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

Almanya vizesi almak için, Almanya Büyükelçiliği’ne hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Almanya’ yaya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi işveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe; Almanya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Almanya seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir. Aynı zamanda havaalanında polis tarafından da istenmektedir.

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

Vergi levhası – Almanya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet belgesi –Bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin imza sirküleri – Almanya vizesibaşvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin ticaret sicil gazetesi – Almanya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler

Almanya vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Almanya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Almanya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Almanya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Almanya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Almanya vizesi başvurunda bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Almanya’ da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Almanya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları.

Kişi Öğrenci ise,

Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar.

Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi.

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

Pasaport fotokopileri, Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri.

Vize için tüm gerekli evrakları aşağıda bulabilirsiniz.

Şirket sahipleri için gerekli evraklar

ALMANYA TRANSİT VİZE İŞLEMLERİ…

ALMANYA TİCARİ VİZE İŞLEMLERİ…

ALMANYA AİLE ZİYARETİ VİZESİ…

Alman vizesi ücreti

Alman vizesi almak için neden bizimle çalışmalısınız ?

Almanya vizesi başvurularını şahsen yapan bireylerin büyük bir bölümü, hatalı başvuru nedeniyle Almanya Konsolosluğundan red yanıtı almaktadır.
Alman vizesi almak için başvuru yapan bireylerin; başvuruda bulunurken ihtiyaçları olan gerekli evraklar ülkeler arası anlaşmalar gereğince sık sık güncellenmektedir ve bu evrak listeleri Alman vizesi başvurusu yapan bireylerin başvuru tiplerine göre de farklılık göstermektedir.

Bu nedenle vize başvurularınızı yaparken bu alanda deneyimli ve güncel bilgi donanımlı profesyonel vize danışmanları ile çalışmalısınız.

Alman vizesi alabilmeniz için sadece gerekli belgeleri hazırlamanız yeterli olmayabilir.

Almanya Konsolosluğuna şahsen yapılan başvurularda;
her yıl bir çok kişi tüm belgelerini eksiksiz hazırlamış olmasına rağmen Almanya vizesi alırken red yanıtı almaktadır.

“Deneyimli ellerden geçmemiş bir vize başvuru dosyası sizlerin;

sebep olabilir”

Almanya vize reddi alan birçok kişi gibi red aldıktan sonra değil de, başvuruda bulunmadan önce profesyonel ellerden gelecek bir danışmanlık
desteğini almanızı öneriyoruz.

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU

Alman Vizesi ,  Almanya dan vize alma işlemlerinizi, vizekapıda.com  internet sitesi üzerinden detaylandırarak Almanya vizenize en kısa süre içerisinde profesyonel bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Merak ettiğiniz her konuda 7/24 danışman arkadaşlarımızı arayabilirsiniz… 0312 966 0990

almanya vizesi
Almanya Vizesi

Almanya uzun süreli SCHENGEN VIZESI işlemeri için satış temsilcimizle irtibata geçmelisiniz.

Almanya büyükelçiliği:  web Adresi

veri

ALMANYA

Genel Özellikleri

  • BaşkentBerlin
  • Telefon Kodu+49
  • Kuruluş Tarihi18 Ocak 1871
  • Nüfus 82,7 milyon
  • Milli Marşı Almanların Şarkısı
  • Para BirimiEuro
  • Almanya Ankara BüyükelçiliğiRemzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:114 Ankara
Almanya Vizesi

Almanya vizesi almak için gerekli evraklar

Şirket sahipleri için Almanya vizesi

Şirket sahipleri için Turistik Almanya vizesi Almanya vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.) 2 adet biyometrik fotoğrafınız olmalıdır....Detaylı Bilgi

Çalışanlar için Almanya Vizesi

Çalışanlar için Turistik Almanya vizesi (Çalışanlar için Almanya Vizesi) Almanya vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.) Almanya vizesi...Detaylı Bilgi

Devlet memurları için Almanya vizesi

Devlet memurları için Turistik Almanya vizesi Almanya vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.) 2 adet biyometrik fotoğrafınız olmalıdır....Detaylı Bilgi

Esnaf ve Sanatkârlar için Almanya vizesi

Esnaf ve Sanatkârlar için Turistik Almanya vizesi Almanya vizesi almak için en az 6 ay geçerli Pasaportunuzun bulunması gerekmektedir. (Pasaportlarınız son 10 yıldan eski olmamalıdır.) Almanya vizesi almak için...Detaylı Bilgi

Doktor, Avukat ve Eczacılar için Almanya vizesi

Doktor, Avukat ve Eczacılar için Turistik Almanya vizesi Almanya’ya ticari vize almak için antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkisi tarafından imzalanmış olan, Almanya baş konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep...Detaylı Bilgi

Emekliler için Almanya vizesi

Emekliler için Almanya vizesi Almanya vizesi almak için en az 6 ay geçerli olan pasaportunuz olmalıdır. (Pasaportunuz son 10 yıldan eski olmamalıdır.) Almanya vizesi almak için 2 adet biyometrik...Detaylı Bilgi

Ev Hanımları için Almanya vizesi

Ev Hanımları için Almanya vizesi Almanya vizesi almak için en az 6 ay geçerli olan pasaportunuz olmalıdır. (Pasaportunuz son 10 yıldan eski olmamalıdır.) Almanya vizesi almak için 2 adet...Detaylı Bilgi

Öğrenciler için Almanya vizesi

Öğrenciler için Almanya vizesi Almanya vizesi almak için en az 6 ay geçerli olan pasaportunuz olmalıdır. (Pasaportunuz son 10 yıldan eski olmamalıdır.) Almanya vizesi almak için 2 adet biyometrik...Detaylı Bilgi

Almanya Vizesi için Sıkça Sorulan Sorular

Almanya vizesi başvurusu için şahsen gitmek gerekli mi?

Almanya vizesi başvurusu için şahsen gitmek gerekli mi?   Almanya vizesi başvurusu için vize başvurusunda bulunan bireylerin +80 yaş üzeri olmaması durumunda, 28 Ekim 2014 tarihi itibari ile Parmak izi uygulaması‘na geçiş...Detaylı Bilgi

Almanya vizesi ne kadar zamanda çıkar?

Almanya vizesi ne kadar zamanda çıkar? Almanya vizesi başvurunuzun sonuçlanma süreci elçiliklerdeki yoğunluklar ve ülkeler arası anlaşmaların sık sık güncellenmesinden dolayı değişiklik göstermektedir. Bu süreç 3 gün ila 1 hafta...Detaylı Bilgi

Almanya vizesi başvurusu için bankada ne kadar para olması gerekir?

Almanya vizesi başvurusu için bankada ne kadar para olması gerekir? Almanya vizesi başvurusu yapılmadan önce danışmanlık hizmeti aldığınız firmaya son üç aylık banka hesap dökümünüzü randevu tarihine yakın bir tarihte...Detaylı Bilgi

Almanya Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya Vizesi Nasıl Alınır? Almanya vizesi nasıl alınır? Almanya vizesi işlemlerini için öncelikle çalışma durumunuza uygun gerekli evrak listesini hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlamış olduğunuz gerekli evrak listesini tarafımıza ulaştırmanız yeterli...Detaylı Bilgi

Almanya vizesi için şahsen gelmem gerekir mi?

Almanya vizesi için şahsen gelmem gerekir mi? 01.10.2014 tarihinde başlayan parmak izi uygulamasından sonra herhangi bir schengen ülkesinden vize alındıysa kişin başvuru esnasında gelmesine gerek yoktur. Belirtilen tarihten sonra vize...Detaylı Bilgi

Almanya Transit Vize İşlemleri

Almanya Transit Vize İşlemleri Almanya Konsolosluğu, Almanya Transit Vizesi İçin Gerekli Evraklar Almanya  Vize İşlemleri 1 – Vize başvuru formu (eksiksiz ve Almanca doldurulmuş) 2 – 2 adet biyometrik...Detaylı Bilgi

Almanya Aile Ziyareti Vizesi

Almanya Aile Ziyareti Vizesi Almanya Aile Ziyareti Gerekli evraklar Almanya aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi başvuruları için kullanılacak pasaportlar, son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası...Detaylı Bilgi

Almanya Ticari Vize

Almanya Ticari Vize Başvuru Evrakları Pasaport Almanya ticari vize işlemleri için kullanılacak Pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan...Detaylı Bilgi

Almanya vizesi almak kolay mıdır?

Almanya vizesi almak için gerekli evrak listesini www.vizekapida.com adresine göndermeniz yeterlidir. Vize Kapıda danışmanları Almanya vizesi için size gerekli olan evrak listesini gönderecektir. Sonrasında tüm dosyanızı hazırlayıp, eksiklerinizi tamamlayıp,...Detaylı Bilgi

Almanya Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah Pasaport sahibi olan kişiler 180 günlük zaman diliminde 90 günü aşmayan Almanya seyahatlerinde Almanya vizesi başvurusundan muaf tutulmaktadırlar. Almanya vizesi...Detaylı Bilgi

Almanya vize başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Almanya vize başvurusu için vizekapida.com/almanya-vizesi linkinde ki mesleğinize uygun evrak listesini hazırlamanız yeterlidir. Emekliler için Almanya vizesi Şirket sahipleri için Almanya vizesi Çalışanlar için Almanya vizesi Ev Hanımları için Almanya vizesiDetaylı Bilgi

Almanya konsolosluğu nerededir?

Almanya konsolosluğu nerededir? Almanya konsolosluğu paris Cad. Çankaya Ankara adresindedir.Detaylı Bilgi

İstanbul Almanya Konsolosluğu nerededir?

İstanbul Almanya Konsolosluğu İnönü Caddesi 10, Gümüşsuyu İstanbulDetaylı Bilgi